Печат на тази страница

Осигуряване на собственик на ЕООД - пенсионер

Ако сте собственик на ЕООД – самоосигуряващо се лице по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, може да се възползвате от преференциалния режим на чл. 4, ал. 6 от КСО.

 

Съгласно КСО лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите, когато упражняват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 от КСО.  Имайте предвид, че тази разпоредба се отнася само за вноските към фондовете на ДОО, но не се отнася за здравноосигурителните вноски, които са дължими по общия ред.
Съгласно Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Декларацията се подава в 7-дневен срок от настъпване на конкретното обстоятелство – в случая получаване на разпореждането за отпускане на пенсия. В декларацията следва да се заяви, че не желаете да се осигурявате за фондовете на ДОО и съответно датата, от която няма да внасяте осигурителни вноски – датата на разпореждането за отпускане на пенсия.

Оценете
(0 гласа)