Печат на тази страница

Лимитирана серия инвестиционен продукт с гарантирана главница

Спестяването за българите е традиция дълбоко вкоренена в народопсихологията ни. Българинът спестява „бели пари за черни дни” и с годините колкото повече пари натрупва, толкова по-малко склонен е да рискува да ги загуби. Финансовите институции предлагат различни варианти за инвестиране на малки суми с цел по-висока доходност за дребни и не чак толкова дребни вложители, но думата „риск” при инвестиционните продукти отблъсква средностатистическия спестяващ гражданин.

 

Младите хора, които имат финансова грамотност и са склонни да рискуват обикновено не разполагат със спестявания, а възрастните хора дори да са финансово грамотни не са склонни да рискуват.

Как тогава да печелим от спестяванията си без да рискуваме?

Рядко и за кратко големи финансови организации предлагат инвестиционни продукти с гарантирана главница и доходност по-висока от миниатюрните лихви по депозитите, които на всичко отгоре се облагат с 8% данък.
Такава възможност дава до края на тази година голяма и финансово стабилна застрахователна компания, чрез застраховка живот с гарантирана застрахователна сума – вашата вноска, и доходност от инвестиция в акциите на 4 световни компании: FACEBOOK, GOOGL, APPLE, Microsoft. Инвестицията е в USD и вноската е еднократна.

Застраховката е за срок от 6 години, през който период цената на акциите на тези компании едва ли ще спре да върви нагоре. Доходността от тази инвестиция е необлагаема и тъй като е застраховка „Живот” имате право да ползвате данъчни облекчения.

Внесената сума не подлежи на запор, и гарантирано ще бъде върната след 6 години плюс доходност от 6,4% под условие. (Доходност: определя се на падежна дата. При условие, че цената на всички акции не е намаляла спрямо 09.10.2017)

И тъй като това е застраховка живот в случай на смърт от злополука ще се изплащат 2 покрития: Стойността на резервния капитал (броя дялове по цената за борсовия ден) + първоначалната вноска.

Застраховката може да бъде прекратена предстрочно чрез откупуване като се удържа такса. Таксата е % от стойността на броя дялове по цена „Купува” за съответния борсов ден.

Пример: Застрахователна премия 1000 USD , с които са закупени 100 дяла по 10 USD
Резервен капитал е стойността на 100 дяла към края на всеки борсов ден. Той може да е по-голям или по-малък от първоначалната застрахователна премия – 1000USD
Борсовият ден е на 1во и 15то число от месеца.
На практика се сключват 2 застраховки:
Основна с покритие: доживяване и смърт в следствие на заболяване
При доживяване се изплаща първоначалната застрахователна премия + доходност ако има (1000USD + доходност 6,4%).
Доходност: определя се на падежна дата. При условие, че цената на всички акции не е намаляла спрямо 09.10.2017. Доходността е гарантирана 6,4%
При смърт в следствие на заболяване се изплаща резервния капитал, т.е. броя закупени дялове по цената на дял към края на последния борсов ден.
Допълнителна застраховка „Злополука” с покритие смърт при злополука. Изплаща се сумата на първоначалната премия. (1000 USD)
Така че при смърт в следствие на злополука се изплащат 2 покрития: Стойността на резервния капитал (броя дялове по цената за борсовия ден) + 1000USD

Ако и вие искате да станете част от притежателите на акции на тези компании срока е до 31.12.2017 г. чрез консултант на MoitePari Consult.

 

 

 

 

Последно променена в Четвъртък, 26 Октомври 2017 15:20
Оценете
(2 гласа)